Pierwsza Poprzednia

Podaruj szczęśliwe dzieciństwo

Twój 1% podatku

to szczęśliwe dzieciństwo i lepsza przyszłość

dla dzieci pozbawionych opieki rodziców

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

KRS 0000261167

zobacz więcej...


 

GRUPY WSPARCIA

Fundacja prowadzi dwie grupy wsparcia dla opiekunów zstępczych. Spotkania każdej z grup odbywają się raz na dwa miesiące, w soboty. Grupę I tworzą opiekunowie, którzy mogą przyjeżdżać bez dzieci, a Grupę II opiekunowie, którzy muszą zabierać ze sobą dzieci. Dla dzieci organizowane są zajęcia i zabawy w oddzielnej sali. Dokładny termin spotkań grup jest każdorazowo podawany na stronie Fundacji z wyprzedzeniem. Spotkania prowadzi osoba z kilkuletnim doświadczeniem jako opiekun zastępczy.

Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnej akceptacji, poszanowania odmiennych poglądów, zrozumienia i wsparcia. Uczestnicy mogą bezpiecznie mówić o swoich problemach

zobacz więcej...


 

POMOCOWY TELEFON INFORMACYJNY - 516 099 036

Telefonując pod podany numer można:

  • uzyskać informacje:

- dotyczące rodzicielstwa zastępczego,

- o działalności Fundacji,

- o możliwości uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy świadczonej przez organizacje

pozarządowe lub inne podmioty,

  • dowiedzieć się jakie formy wsparcia aktualnie może zaproponować Fundacja,

  • umówić się na spotkanie z przedstawicielami Fundacji,

  • umówić się na poradę rodzinną.

zobacz więcej...


 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych z siedzibą  przy  ul. Nowogrodzkiej  49,  00-695 Warszawa,  KRS 0000261167, na podstawie decyzji Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nr AO/38/2012 z dnia 15.02.2012 r., przeprowadziła w dniu 18.02.2012 r. zbiórkę publiczną  podczas charytatywnego balu karnawałowego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zebrano 6.990,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Na całkowity dochód ze zbiórki złożyły się dobrowolne datki do skarbony, a także aukcja obrazków ręcznie malowanych przez dzieci z rodzinnych domów dziecka. Koszt zbiórki wyniósł: 0 zł.
Wszystkie zebrane w wyniku zbiórki publicznej środki przeznaczone zostaną  na dofinansowanie  wypoczynku wakacyjnego  dzieci z mazowieckich rodzinnych domów dziecka.    

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, KRS 0000261167, na podstawie decyzji Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nr AO/38/2012 z dnia 15.02.2012 r., przeprowadziła w dniu 18.02.2012 r. zbiórkę publiczną podczas charytatywnego balu karnawałowego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zebrano 6.990,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Na całkowity dochód ze zbiórki złożyły się dobrowolne datki do skarbony, a także aukcja obrazków ręcznie malowanych przez dzieci z rodzinnych domów dziecka. Koszt zbiórki wyniósł: 0 zł.

Wszystkie zebrane w wyniku zbiórki publicznej środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci z mazowieckich rodzinnych domów dziecka.

 

zobacz więcej...


 

SEJM RP - trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   Z projektem ustawy rozpatrywanym na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012 r. można zapoznać się na stronie Sejmu RP pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_177/$file/spr_177.pdf

Do projektu zostały wniesione poprawki. Z przebiegiem posiedzenia obu Komisji można się zapoznać:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=16C63066D3CF3865C12579AD003A5F5B

zobacz więcej...


 

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA II - 24 MARCA 2012 r.

Spotkanie grupy wsparcia rodzin przyjeżdżających z dziećmi odbędzie się 24 marca 2012 r. w salach przy ul. Wiejskiej 19, od godz. 16°°. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu.

zobacz więcej...


 

Ważna informacja dla rodzin zastępczych i rdd

Interpretacja MIPS dot. Art. 226 ust. 2 i 4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/interpretacja-art-226-ust-2-i-4

 

Informacja dla rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych

Rodziny zawodowe wielodzietne powinny składać wnioski o przekształcenie w rodziny zawodowe lub rodzinne domy dziecka na warunkach zgodnych z nową ustawą.

Zgonie z Art. 234 ust. 1 rodziny te mogą działać na podstawie przepisów dotychczasowych przez okres 3 lat. Nie jest wykluczone, że zapis ten ze względu na swoją nieprecyzyjność (podobna sytuacja, jak z zapisem o niepublicznych placówkach rodzinnych, który został skorygowany nowelizacja z grudnia 2011 r.), zostanie uznany za wystarczający do pozostawienia umów dla rodzin zawodowych na dotychczasowych warunkach, bez prawa do urlopu, osoby do pomocy itd. oraz dodatkowych świadczeń dla dzieci. Rodziny zawodowe wielodzietne powinny rozważyć składanie wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe na podstawie nowej ustawy lub rodzinne domy dziecka, zgodnie z Art.234 ust. 2

(informacja z Fundacji Przyjaciółka)

 

Program dla usamodzielnianych wychowanków

z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych

 

Fundacja Bene Vobis rozpoczyna realizację 18-miesięcznego programu „Aktywni i samodzielni!”, Jest to projekt wsparcia społeczno-zawodowego dla młodzieży (20 osób) przygotowywanej do usamodzielnienia i usamodzielnianej z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu Mazowsza. Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.fundacjabenevobis.pl/aktywni-i-samodzielni

zobacz więcej...


 

Spotkanie grupy wsparcia 11 lutego 2012 r.

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 11.02.2012 r. (sobota) w sali przy ul. Nowogrodzkiej 49 - 3 piętro od godz. 10.30. Spotykają się sami opiekunowie (bez dzieci). Spotkanie grupy rodzin, które muszą przyjeżdżać  z dziećmi  i zajęcia dla tych dzieci  planujemy w marcu.

zobacz więcej...


 

Dni otwarte w rodzinnym domu dziecka w Piastowie

Dzieci i opiekunowie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym do odwiedzin ich Domu.
Zaproszenia na uroczyste otwarcie  zostały wysłane również  m.in.   do Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Pruszkowskiego, Zarządu i Rady Powiatu, Burmistrza Piastowa.  W uroczystym otwarciu uczestniczyły m.in.: Przedstawicielki Rady Powiatu Pruszkowskiego,  Pani Dyrektor PCPR, przedstawicielka Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych. Niestety, ze względu na liczne, wcześniejsze zobowiązania z  zaproszenia nie mogli skorzystać inni zaproszeni Goście ani Ich przedstawiciele …..  Szkoda, bo poznanie tego niezwykłego Domu, z jego wyczuwalnym ciepłem, życzliwą atmosferą i dobrymi wzajemnymi relacjami między wszystkimi mieszkańcami pozostaje w pamięci na długo.
zobacz więcej...


 

Witamy na nowej stronie

Witamy serdecznie na nowej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że będzie Państu dobrze służyć. Już wkrótce pojawią się najnowsze informacje.

Tymczasem zapraszamy do wypełnienia PITu za pomocą przygotowanych przez nas programów. Aby wypełnić PIT i przekazać 1% naszej fundacji kliknij tutaj

zobacz więcej...


 

  Informacji 81 do 90 ze wszystkich90

 
Bezpłatnie pity wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki.