POMOCOWY TELEFON INFORMACYJNY - 516 099 036

Telefonując pod podany numer można:

  • uzyskać informacje:

- dotyczące rodzicielstwa zastępczego,

- o działalności Fundacji,

- o możliwości uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy świadczonej przez organizacje

pozarządowe lub inne podmioty,

  • dowiedzieć się jakie formy wsparcia aktualnie może zaproponować Fundacja,

  • umówić się na spotkanie z przedstawicielami Fundacji,

  • umówić się na poradę rodzinną.

 

 

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna