GRUPY WSPARCIA

Fundacja prowadzi dwie grupy wsparcia dla opiekunów zstępczych. Spotkania każdej z grup odbywają się raz na dwa miesiące, w soboty. Grupę I tworzą opiekunowie, którzy mogą przyjeżdżać bez dzieci, a Grupę II opiekunowie, którzy muszą zabierać ze sobą dzieci. Dla dzieci organizowane są zajęcia i zabawy w oddzielnej sali. Dokładny termin spotkań grup jest każdorazowo podawany na stronie Fundacji z wyprzedzeniem. Spotkania prowadzi osoba z kilkuletnim doświadczeniem jako opiekun zastępczy.

Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnej akceptacji, poszanowania odmiennych poglądów, zrozumienia i wsparcia. Uczestnicy mogą bezpiecznie mówić o swoich problemach

 

 

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna