Ważna informacja dla rodzin zastępczych i rdd

Interpretacja MIPS dot. Art. 226 ust. 2 i 4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/interpretacja-art-226-ust-2-i-4

 

Informacja dla rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych

Rodziny zawodowe wielodzietne powinny składać wnioski o przekształcenie w rodziny zawodowe lub rodzinne domy dziecka na warunkach zgodnych z nową ustawą.

Zgonie z Art. 234 ust. 1 rodziny te mogą działać na podstawie przepisów dotychczasowych przez okres 3 lat. Nie jest wykluczone, że zapis ten ze względu na swoją nieprecyzyjność (podobna sytuacja, jak z zapisem o niepublicznych placówkach rodzinnych, który został skorygowany nowelizacja z grudnia 2011 r.), zostanie uznany za wystarczający do pozostawienia umów dla rodzin zawodowych na dotychczasowych warunkach, bez prawa do urlopu, osoby do pomocy itd. oraz dodatkowych świadczeń dla dzieci. Rodziny zawodowe wielodzietne powinny rozważyć składanie wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe na podstawie nowej ustawy lub rodzinne domy dziecka, zgodnie z Art.234 ust. 2

(informacja z Fundacji Przyjaciółka)

 

Program dla usamodzielnianych wychowanków

z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych

 

Fundacja Bene Vobis rozpoczyna realizację 18-miesięcznego programu „Aktywni i samodzielni!”, Jest to projekt wsparcia społeczno-zawodowego dla młodzieży (20 osób) przygotowywanej do usamodzielnienia i usamodzielnianej z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu Mazowsza. Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.fundacjabenevobis.pl/aktywni-i-samodzielni

 

 

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna