SEJM RP - trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   Z projektem ustawy rozpatrywanym na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012 r. można zapoznać się na stronie Sejmu RP pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_177/$file/spr_177.pdf

Do projektu zostały wniesione poprawki. Z przebiegiem posiedzenia obu Komisji można się zapoznać:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=16C63066D3CF3865C12579AD003A5F5B

 

 

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna