OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych z siedzibą  przy  ul. Nowogrodzkiej  49,  00-695 Warszawa,  KRS 0000261167, na podstawie decyzji Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nr AO/38/2012 z dnia 15.02.2012 r., przeprowadziła w dniu 18.02.2012 r. zbiórkę publiczną  podczas charytatywnego balu karnawałowego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zebrano 6.990,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Na całkowity dochód ze zbiórki złożyły się dobrowolne datki do skarbony, a także aukcja obrazków ręcznie malowanych przez dzieci z rodzinnych domów dziecka. Koszt zbiórki wyniósł: 0 zł.
Wszystkie zebrane w wyniku zbiórki publicznej środki przeznaczone zostaną  na dofinansowanie  wypoczynku wakacyjnego  dzieci z mazowieckich rodzinnych domów dziecka.    

 

 

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna